Sale!

decor_set_001_

Category :

3D MODELS

Price :$2 $0 per EXPIRED

FBX cho 3Ds Max, Blender & SketchUp Định dạng

VẬT CHẤT :

Giải pháp 4K với các kênh PBR

  • Kênh AO
  • Màu cơ bản
  • Độ bóng
  • Chiều cao
  • Bình thường
  • Độ nhám
  • Specular

Software:

SketchUp & Blender

Material:

PBR Material Standard

Resolution:

4000px : 4000px

SUBSCRIPTION FOR EXPIRED
Categories: ,

Description

error: do not click right