visualization.vis@gmail.com | +84(0) 931 880 854 | Facebook
Giảm giá!

EVERMOTION_AM164

VND5K VND0

Giá cả sẽ được chuyển sang USD trong trang thanh toán của PayPal Express Checkout với tỷ giá USD / VND = 23150.

Mô tả

Đây là một Model từ Evermotion và được Darchviz Team chuyển qua SketchUp. Hiện tại Model chưa được hoàn thành vật liệu, anh em download về nhớ làm vật liệu trước khi Render.

– Vật liệu Basic, nhưng UV đã được sửa chuẩn chỉ việc thay thế và Render.

– Model có dung lượng 80mb – texture 2-4k.

NEWSLETTER

Be the first to know about new courses, exclusive offers and special events.

By signing up, you agree to the Privacy Policy and you will be receiving our newsletters.

top
Copyright © Darchviz. All rights reserved.