Sale!

Hedge | Ligustrum_vulgare

Category :

3D MODELS

Price :$2 $0 per EXPIRED

CHỈ ĐỊNH DẠNG SKETCHUP 2020

VẬT CHẤT :

Giải pháp 4K với các kênh PBR

  • Kênh AO
  • Màu cơ bản
  • Độ bóng
  • Chiều cao
  • Bình thường
  • Độ nhám
  • Specular

 

 

 

Software:

SketchUp & Blender

Material:

PBR Material Standard

Resolution:

4000px : 4000px

SUBSCRIPTION FOR EXPIRED

Description

[/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]

error: do not click right