visualization.vis@gmail.com | +84(0) 931 880 854 | Facebook

V-RAY SKETCHUP NÂNG CAO

VND1,850K

Hoàn thiện kỹ năng kiểm soát ánh sáng và vật liệu PBR với khóa học nâng cao bao gồm 4 buổi. Bạn sẽ được đào tạo những kiến thức chuyên nghiệp về các thông số setting, quy trình tạo ra vật liệu với Alchemist Substance và cách làm chủ ánh sáng ở bất kỳ không gian nào.

Giá cả sẽ được chuyển sang USD trong trang thanh toán của PayPal Express Checkout với tỷ giá USD / VND = 23150.

Danh mục:

NEWSLETTER

Be the first to know about new courses, exclusive offers and special events.

By signing up, you agree to the Privacy Policy and you will be receiving our newsletters.

top
Copyright © Darchviz. All rights reserved.