visualization.vis@gmail.com | +84(0) 931 880 854 | Facebook

KHÓA HỌC ONLINE

HỌC QUA SKYPE – GIAO LƯU TRỰC TIẾP VỚI GIẢNG VIÊN

KHÓA HỌC ĐƯỢC CHIA LÀM HAI HỌC PHẦN RIÊNG BIỆT SKETCHUP DỰNG HÌNH + V-RAY VÀ HỌC MÌNH V-RAY

6.000.000 VNĐ

BAO GỒM CẢ HỌC PHẦN SKETCHUP DỰNG HÌNH & V-RAY CREATIVE LIGHTING | 20 BUỔI HỌC | FREE VIDEO ONLINE

THỜI GIAN HỌC 11/ 04/ 2020

TẶNG LICENSE SKETCHUP KHI THANH TOÁN TRƯỚC 8/ 04/ 2020

Còn 8 học viên!

4.000.000 VNĐ

HỌC PHẦN V-RAY CREATIVE LIGHTING, KHÔNG BAO GỒM HỌC PHẦN SKETCHUP | 10 BUỔI HỌC | FREE VIDEO ONLINE

THỜI GIAN HỌC 18/ 04/ 2020

THAM GIA FORUM VỚI KIẾN THỨC LIÊN TỤC UPDATE

Còn 8 học viên!

MỤC ĐÍCH

Mục đích của khóa học là nhắm tới đào tạo quy trình chuẩn – thiết thực trong quá trình đi làm của các bạn sau này & trong giai đoạn hành nghề. Với thời gian phân bố hợp lý, số lượng học viên giới hạn. Đảm bảo cho việc tiếp thu và trao đổi giữa học viên và giảng viên có thể diễn ra tốt nhất. Học phí công khai và chính sách chuyển đổi khóa học được hỗ trợ đầy đủ.

QUYỀN LỢI

Quay phim màn hình trong khóa học hoàn toàn được cho phép, nhưng nghiêm cấp không dùng buôn bán và trao đổi dưới bất kì hình thức nào. Học viên được tham gia trong Forum, update bài giảng kiến thức mới trong vòng 2 năm.

ĐIỀU KHÔNG MAY

Lớp học có thể bị hủy bỏ nếu học viên đăng ký dưới 6 bạn – những học viên đã đóng tiền sẽ được liên hệ lại để chuyển qua lớp mới hoặc tùy chọn dựa trên ý kiến của học viên – hoặc được hoàn trả lại học phí nếu học viên yêu cầu.

NEWSLETTER

Be the first to know about new courses, exclusive offers and special events.

By signing up, you agree to the Privacy Policy and you will be receiving our newsletters.

top
Copyright © Darchviz. All rights reserved.